Pravidla ochrany soukromí

Poslední změna: červen 2012

Společnost Coty Inc. a její přidružené a dceřiné společnosti (společně „ Coty“, „naše“, „nás“ nebo „my“) respektují Vaše soukromí a vztah, který s Vámi máme. Tato pravidla ochrany soukromí popisují druh osobních údajů, které společnost Coty shromažďuje na webových stránkách dostupných na adrese www.coty.com a webových stránkách různých značek společnosti Coty, včetně jakýchkoliv mobilních verzí nebo souvisejících mobilních aplikací (společně „Stránky Coty “), a jak tyto informace můžeme používat a sdílet a jaká jsou Vaše rozhodnutí týkající se Vašich informací.

Přístupem na, použitím nebo navštívením Stránek Coty a tím, že Coty poskytujete informace potvrzujete, že souhlasíte s těmito pravidly ochrany soukromí a praxí společnosti Coty na ochranu soukromí, a to i pokud se týče shromažďování, používání a zveřejňování osobních informací společnosti Coty. Neposkytujte nám, prosím, žádné osobní údaje, které nechcete, ab společnost Coty používala, a to způsobem stanoveným v těchto pravidlech ochrany soukromí.

Není-li v těchto pravidlech ochrany soukromí stanoveno jinak, mají výrazy s velkými písmeny použité v těchto pravidlech ochrany soukromí stejný význam jako v našich Podmínkách používání, které jsou přístupné na http://coty.com/terms-use .

Jak shromažďujeme informace
Jaké informace shromažďujeme & jak je používáme
Cookies
Pixel tagy
Jak sdílíme informace
Vaše volba v oblasti soukromí
Převod dat do jiných zemí
Bezpečnost
Odkazy třetích stran
Sociální sítě & veřejná fóra
Soutěže a propagace
Soukromí dětí
Oznámení rezidentům Kalifornie
Aktualizace politiky soukromí
Kontaktujte nás

Jak shromažďujeme informace

Shromažďujeme informace, které jste dobrovolně poskytli, když používáte určité funkce Stránek Coty, například, když se přihlásíte k odběru zpravodajů společnosti Coty nebo informací o produktech nebo událostech Coty, ucházíte se o zaměstnání, požádáte o bezplatné vzorky, zavoláte nám nebo nám pošlete e-mail nebo s námi komunikujete prostřednictvím sociálních médií, nebo když se účastníte akcí nebo jiných propagačních aktivit.

Když navštívíte nebo používáte Stránky Coty, mohou technologické nástroje včetně „Cookies“ a „Pixel Tagů“ také shromažďovat určité informace, jak je vysvětleno níže.

Jaké informace shromažďujeme & jak je používáme

Typy osobních údajů, které může společnost Coty shromažďovat, zahrnují: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, poštovní adresu, datum narození, telefonní číslo, pohlaví, zemi bydliště, životní styl/zájmy návštěvníků, preference produktů a informace, přes které můžete být identifikováni Vy a zařízení, které používáte k připojení na Stránky Coty.

Pokud byste raději preferovali, abychom od Vámi neshromažďovali žádné osobní informace, neposkytujte nám takové informace ani se neúčastněte těchto informací.

Společnost Coty nebo třetí strany našim jménem mohou používat osobní údaje, které poskytnete, k následujícím účelům:

• Marketingová komunikace: Pokud si to tak zvolíte, můžeme použít osobní informace, které nám poskytnete, abychom Vám poskytli informační zpravodaj, e-maily, průzkumy nebo jiné informace o našich produktech, loteriích a soutěžích, propagačních akcích nebo jiných informacích, které by Vás mohly zajímat.

• Zákaznický servis: Vaše osobní údaje, které nám poskytnete, můžeme použít, abychom mohli zpracovávat a reagovat na Vaše otázky a/nebo dotazy.

• Optimalizace a management stránky: Vaše osobní údaje, které nám byly poskytnuty, můžeme použít, abychom spravovali Stránky Coty, upravovali budoucí návštěvy dle přání na základě Vašich zájmů a zlepšovali Stránky Coty. Navíc může společnost Coty shromažďovat a souhrnně ukládat IP adresy za účelem analýzy trendů, správy Stránek Coty, sledování vzorků provozu a shromažďování informací pro souhrnné použití.

• Zaměstnání: Vaše osobní údaje, které nám poskytnete s ohledem na zaměstnání, jako je Váš životopis, můžeme použít jen proto, abychom Vás zvážili pro současné a budoucí možnosti zaměstnání a kontaktovali Vás s ohledem na zaměstnání u společnosti Coty, o které jste projevili zájem, nebo jedné z našich poboček nebo dceřiných společností. Vaše informace o náboru uchováváme k dalším náborovým příležitostem, které by mohly vzniknout, pokud nám neřeknete, že si přejete, abychom si Vaše informace uchovali.

Cookies

Za podmínek Vašeho předchozího výslovného souhlasu, pokud je takový souhlas vyžadován platným právem ve Vaší jurisdikci, může společnost Coty umístit na Váš počítač malé soubory dat, známé jako „cookies“ tak, aby usnadnila prohlížení Stránek Coty a zlepšila kvalitu Stránek Coty. Soubor „cookie“ uchovává především informace o Vašich návštěvách a preferencích, pokud jde o Vaše procházení Stránek Coty, takže nemusíte znovu zadávat nastavení při návratu na Stránku Coty. Další informace o nastaveních souborů „cookie“ jsou zde.

Tomuto ukládání můžete zabránit případným odmítnutím „cookies“ nebo změnou nastavení prohlížeče. Většina prohlížečů Vám řekne, jak přestat přijímat nové soubory „cookies“, jak být upozorněni, když obdržíte nový soubor „cookie“ a jak zakázat stávající soubory „cookies“. Mějte však na paměti, že když zakážete „cookies“, nemusí některé funkce a služby na Stránkách Coty fungovat správně. Deaktivace souborů „cookies“ může navíc zrušit „opt-outs“, které se spoléhají na soubory „cookies“, například webová analýza.

Některé Stránky Coty mohou využívat partnerů pro analýzu, včetně Omniture a Google Analytics, aby shromáždili anonymní statistické a analytické informace o tom, jak používat takové Stránky Coty. Zejména Google Analytics, služba poskytovaná společností Google, Inc. („Google“), používá soubory „cookies“ k sestavení anonymních a souhrnných statistik o uživatelích webových stránek. Informace vygenerované „cookies“ o Vašem používání webových stránek (včetně Vaší IP adresy) budou předány a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech. Společnost Google tyto informace použije pro účely vyhodnocení Vašeho používání konkrétní Stránky Coty, sestavování zpráv o činnosti webových stránek pro provozovatele webových stránek a poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou webových stránek a používáním internetu. Společnost Google může tyto informace také předat třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon, nebo pokud tyto třetí strany zpracovávají informace jménem společnosti Google. Nastavení prohlížeče Vám může umožnit vystoupit. Společnost Google nepřidruží Vaši IP adresu s jakýmikoliv dalšími údaji, které společnost Google drží. Můžete navštívit webové stránky společnosti Google na adrese google.com a dozvědět se více o službě Google Analytics a o všech možnostech odhlášení, které společnost Google poskytuje uživatelům webových stránek. Používáním Stránek Coty souhlasíte s tím, že o Vás společnost Google bude zpracovávat údaje způsobem a za výše uvedenými účely. Od agregace a analýzy údajů shromážděných o Vás na Stránkách Coty našimi dodavateli webových analytických služeb se můžete odhlásit kliknutím zde a zde a výběrem odkazu pro odhlášení v dolní části odkazovaného webu.

Pixel tagy

Za podmínek Vašeho předchozího výslovného souhlasu, pokud je takový souhlas vyžadován platným právem ve Vaší jurisdikci, může společnost Coty používat pixel tagy (známé také jako „clear gifs“ nebo „web beacons“), odkazy na sledování a/nebo obdobnou technologii k monitoringu aktivity některých stránek, které navštívíte na Stránkách Coty, a to za účelem více osobní zkušenosti, usnadnění prohlížení Stránek Coty a zlepšení kvalitu Stránek Coty. Společnost Coty může používat informace shromážděné pomocí pixel tagů, sledovacích odkazů a podobných technologií v kombinaci s informacemi identifikovatelnými osobně.

Jak sdílíme informace

Vaše informace (osobní a neosobní) mohou být sdíleny v rámci skupiny společností Coty (Coty Inc. a jejích poboček a dceřiných společností). Společnost Coty však nezveřejňuje ani neprodává Vaše osobní údaje třetím stranám s výjimkou konkrétních třetích stran, jak je popsáno níže:

Třetí strany pro marketingové účely
Některé propagační aktivity a akce sponzorované společností Coty nebo některé části Stránek Coty Vám mohou nabídnout možnost souhlasit se sdílením Vašich informací s obchodními partnery společnosti Coty jako jsou například poskytovatelé licencí Coty nebo partneři pro propagaci. Pokud jste uvedli svůj výslovný souhlas, budou Vaše informace sdíleny s touto konkrétní třetí stranou a informace, které poskytnete, mohou být používány třetí stranou pro vlastní účely a v souladu s vlastními zásadami (včetně toho, jak zacházet s těmito třetími stranami).

Poskytovatelé služeb
Společnost Coty zavazuje poskytovatele služeb třetích stran, aby vykonávali funkce jménem společnosti Coty. Mezi příklady patří firmy pro analýzu dat, specialisté zákaznické podpory, nejrůznější společnosti (např. společnosti, které koordinují e-mailové kampaně, loterie, soutěže nebo propagační akce) a webhostingové společnosti. Takovým třetím stranám může být poskytnut přístup k Vašim informacím (osobním i osobním), které jsou potřebné k výkonu jejich činnosti. Společnost Coty však není oprávněna používat tyto informace k jiným účelům, ani je přenést na někoho jiného.

Souhrnné informace
Společnost Coty může sdílet určité informace, které nám poskytnete v souhrnné a anonymní podobě s třetími stranami, které jsme najali pro účely interního obchodování a plánování jako jsou statistiky nebo vypracování marketingových plánů. Jakékoliv souhrnné informace sdílené v těchto kontextech nebudou obsahovat Vaše osobní údaje.

Obchodní převody
Společnost Coty může v rámci odprodeje, fúze, akvizice, společného podniku, konkurzu, zrušení, reorganizace nebo jakékoli jiné podobné transakce nebo řízení převést, odejmout, postoupit, sdílet, prodat nebo jinak se účastnit transakce zahrnující některá nebo všechna naše aktiva, včetně některých nebo všech Vašich informací.

Dodržování právních předpisů
Společnost Coty může zveřejnit jakékoliv informace, včetně osobních údajů, které považujeme za nezbytné dle našeho výhradního uvážení, aby dodržela všechny platné zákony, předpisy, právní procesy nebo žádosti vlády. Můžeme také zveřejnit osobní informace, pokud je to nezbytné pro vznesení, výkon, nebo obranu právních nároků, jako součást správy našeho programu snižování rizik nebo jak je jinak povoleno zákonem.

Vaše volby v oblasti soukromí

„Opt-Out“
Pokud se kdykoliv rozhodnete, že si nepřejete dostávat marketingovou komunikaci nebo jiné informace, které jste vyžádali od společnosti Coty (například zpravodaje nebo propagační e-maily), můžete se odhlásit kliknutím na odkaz v e-mailu, který obdržíte, nebo zasláním emailu nebo dopisu na adresu: E-business Consumer Contact, Coty Inc., 350 Fifth Avenue, 17th Floor NY, NY 10118.

Pokud se kdykoli rozhodnete, že již nechcete přijímat soubory „cookies“ ze Stránek Coty, a to za jakýmkoli účelem popsaným v těchto pravidlech ochrany soukromí, můžete ve svém prohlížeči zadat pokyn změnou nastavení, aby přestal přijímat soubory „cookies“ nebo Vás dříve vyzval před přijetím „cookies“ z navštívených webových stránek. Podívejte se na technické informace prohlížeče.

Můžete se také odhlásit ze souhrn a analýzy údajů shromážděných o Vás na Stránkách Coty určitými dodavateli webových analytických aplikací kliknutím zde a zde a výběrem odkazu pro odhlášení v dolní části odkazovaného webu.

Změna nebo smazání Vašich informací
Své osobní údaje můžete zkontrolovat, aktualizovat, opravit nebo smazat tak, že nám pošlete email nebo dopis na adresu: E-business Consumer Contact, Coty Inc., 350 Fifth Avenue, 17. patro NY, NY 10118. Berte, prosím, na vědomí, že pokud požadujete smazání Vašich osobních údajů, můžeme uchovat archivovanou kopii Vašich záznamů, jak vyžaduje zákon nebo naše práva vymáhat.

Převod dat do jiných zemí

Je možné, že jako mezinárodní entita může společnost Coty k tomu, aby poskytovala určité služby přes Stránky Coty potřebovat převést a zpracovat Vaše informace (osobní i neosobní) na mezinárodní úrovni, zejména prostřednictvím celosvětových entit společnosti Coty se sídlem v zemích, které nemusí zaručit stejnou úroveň ochrany osobních údajů jako je ochrana tam, kde máte bydliště. Váš souhlas s těmito pravidly ochrany soukromí, který následuje Vaše předložení osobních údajů prostřednictvím jakékoli Stránky Coty, představuje výslovný souhlas s takovým přenosem a zpracováním.

Bezpečnost

Společnost Coty chápe, že Vám záleží na tom, jak jsou Vaše osobní údaje používány anebo sdíleny s ostatními a oceňujeme důvěru a snažíme se chránit Vaše osobní údaje. Společnost Coty implementuje přiměřené fyzické, administrativní a technické záruky, které nám pomohou chránit Vaše osobní informace před neoprávněným přístupem, používáním a zveřejněním. Mějte však na paměti, že žádný elektronický přenos informací nemůže být zcela bezpečný. Nemůžeme zaručit, že bezpečnostní opatření, která máme k dispozici k ochraně osobních údajů, nebudou nikdy narušena nebo neselžou, nebo že tato opatření budou vždy dostatečná nebo účinná.

Odkazy třetích stran

Stránky Coty mohou obsahovat odkazy na a z jiných webových stránek a služeb třetích stran (souhrnně „Stránky třetích stran“), které nejsou řízeny a provozovány společností Coty. Uvědomte si, že společnost Coty neodpovídá za praxi v oblasti ochrany soukromí těchto Stránek třetích stran a nemá kontrolu nad obsahem, zásadami nebo činnostmi těchto Stránek třetích stran. Doporučujeme, abyste si přečetli zásady ochrany soukromí a podmínky používání Stránek třetích stran, na které odkazují Stránky Coty.

Sociální sítě & veřejná fóra

Stránky Coty mohou usnadnit jednoduchý přístup na určité networkingové webové stránky třetích stran a na jiné webové stránky nebo služby s funkcemi obsahu vytvořenými uživatelem. Může se jednat o přístup k takovým webovým stránkám kliknutím jako je například YouTube video značky, nebo o aktivaci těchto webových stránek, když zanecháte poznámku nebo kliknete na tlačítko „like“ na Stránkách Coty pomocí sociálního pluginu Facebook. V každém případě se pravidla ochrany soukromí třetí strany vztahují k Vaší interakci s danou webovou stránkou nebo službou.

Stránky Coty Vám mohou také umožnit odeslat obsah pro recenze zákazníků, diskusní fóra, vývěsky a další veřejné funkce („ Veřejná fóra“). Neomezujeme šíření osobních informací, které jste dobrovolně zveřejnili v těchto Veřejných fórech, takže si, prosím, pamatujte, že veškeré informace, které zde zveřejníte, mohou být shromážděny a používány jinými uživateli. Z tohoto důvodu doporučujeme, abyste se ve Veřejných fórech zdrželi poskytování nebo sdílení osobních informací o sobě. Společnost Coty nemůže třetím stranám zabránit v používání takových informací způsobem, který by mohl porušovat tato pravidla ochrany soukromí nebo platné zákony.

Soutěže & propagace

Společnost Coty a její poskytovatelé třetích stran nebo obchodní partneři mohou prostřednictvím Stránky Coty nabízet loterie, soutěže a průzkumy (každý z nich „Propagace“). V některých případech se pravidla ochrany soukromí mohou vztahovat na veškeré osobní údaje, které poskytnete v souvislosti s takovou Propagací. Doporučujeme, abyste si pečlivě všimli, kdo provozuje příslušnou Propagaci a podmínky, pravidla a zásady, které platí.

Soukromí dětí

Stránky Coty nejsou určeny nebo navrženy pro použití osobami ve věku 13 let a méně. Společnost Coty nevyžaduje, ani vědomě neshromažďuje osobní údaje od dětí ve věku od 13 let a mladších. Pokud si uvědomíme, že jsme na Stránkách Coty neúmyslně obdrželi osobní informace od návštěvníka mladšího 13 let, odstraníme informace z našich záznamů.

Oznámení pro rezidenty Kalifornie

Pokud jste rezidentem Kalifornie, máte právo požadovat informace týkající se zveřejnění Vašich osobních údajů společností Coty (včetně jejích přidružených společností nebo dceřiných společností) třetím osobám pro účely přímého marketingu třetích stran. Vzhledem k těmto třetím stranám se tato pravidla ochrany soukromí vztahují pouze na jejich činnost v rámci státu Kalifornie. Chcete-li takovou žádost podat, pošlete nám, prosím, email nebo dopis na: E-business Consumer Contact, Coty Inc., 350 Fifth Avenue, 17th Floor NY, NY 10118.

Aktualizace pravidel soukromí

V plné míře přípustné podle platných zákonů ve Vaší jurisdikci si společnost Coty vyhrazuje právo kdykoli změnit a aktualizovat tato pravidla ochrany soukromí bez předchozího upozornění a Vaše další používání Stránek Coty po zveřejnění revidovaných pravidel ochrany soukromí znamená, že souhlasíte že, budete takovými úpravami nebo aktualizacemi vázáni. O změnách těchto pravidel ochrany soukromí Vás budeme informovat zveřejněním nových pravidel ochrany soukromí a aktualizací data „poslední změny“ v horní části této stránky.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se těchto zásad ochrany soukromí, pošlete nám, prosím, email nebo dopis na: E-business Consumer Contact, Coty Inc., 350 Fifth Avenue, 17th Floor New York, NY 10118.