Animal Cruelty

RIMMEL AGAINST ANIMAL CRUELTY

Coty Inc. er førende inden for den globale skønhedsindustri. Vi har udviklet en portefølje af bemærkelsesværdige mærker og tilbyder innovative produkter af fremragende kvalitet – hvor vi er forpligtet til at opretholde, de højest mulige standarder for forbrugersikkerheden. Før vi markedsfører et produkt, vurderer vi det grundigt for at sikre, at det er sikkert til mennesker og for miljøet, og at det overholder alle gældende love og regler. Vores sikkerhedsvurdering af kosmetiske ingredienser er baseret på brugen af ​​anerkendte alternativer til dyreforsøg, brugen af ​​eksisterende sikkerhedsdata og i stigende grad udveksling af sådanne data med andre industrier.

Vi udfører ikke, og vi indgår heller ikke samarbejder med nogen tredjepart – for på vores vegne at udføre og afprøve vores produkter eller ingredienser på dyr. COTY ophørte frivilligt med at afprøve færdige kosmetiske produkter på dyr i 1991, længe før det officielle europæiske forbud mod sådan testning i 2004, og vi har aktivt været involveret i forskning og udvikling af alternativer til dyreforsøg i mange år. COTY er en del af SEURAT-1, det eneste største private-offentlige partnerskabsinitiativ, der har til formål med at udvikle alternativer til dyreforsøg af kosmetiske produkter med et samlet bidrag på 50 mio. EUR finansieret lige af Europa-Kommissionen og kosmetikindustrien, som forvaltes til at give tilstrækkelig grund til at fastlægge strategien og det strategiske samarbejde, der er afgørende for udviklingen af ​​yderligere alternative metoder, f.eks for systemisk toksicitet.

Det er almindeligt kendt, at Kina for øjeblikket er det eneste land, der kræver obligatoriske dyreforsøg på alle kosmetiske produkter importeret til landet. Vi har imidlertid været aktivt involveret i dialogen med de kinesiske myndigheder og regulatorer, herunder gennem vores medlemskab af Kina Association of Fragrance Flavour and Cosmetic Industries (CAFFCI). Som følge heraf har Kina for nylig begyndt at undersøge mulighederne for at erstatte dyreforsøg og har søgt bistand fra europæiske forskere.

Det fælles mål med alle disse bestræbelser er vores mål at erstatte dyreforsøg fuldstændigt.