RIMMEL LONDON PROTI TESTOVÁNÍ NA ZVÍŘATECH

RIMMEL PROTI TESTOVÁNÍ NA ZVÍŘATECH

Společnost Coty Inc. je předním představitelem globálního kosmetického průmyslu. Vyvinuli jsme portfolio významných značek a nabízíme inovativní výrobky mimořádně vysoké kvality, u nichž jsme se zavázali udržovat nejvyšší možné standardy bezpečnosti pro spotřebitele. Než uvedeme výrobek na trh, důkladně ho prověříme, abychom se ujistili, že je při používání bezpečný pro člověka i pro životní prostředí a že splňuje všechny platné zákony, pravidla a předpisy. Naše posuzování bezpečnosti kosmetických surovin je založeno na uznávaných alternativách k testům na zvířatech, využívání existujících údajů o bezpečnosti a stále více také na výměně takových údajů s ostatními odvětvími. Neprovádíme zkoušky našich výrobků nebo surovin na zvířatech, ani nikdy nezadáváme takové zkoušky třetím stranám, aby je prováděly naším jménem. Společnost COTY dobrovolně přestala zkoušet hotové kosmetické přípravky na zvířatech v roce 1991, tedy dlouho předtím, než byl zaveden oficiální zákaz takových zkoušek v Evropě v roce 2004, a mnoho let se aktivně zapojuje do výzkumu a vývoje alternativních metod ke zkouškám na zvířatech. Společnost COTY se účastní na projektu SEURAT-1, největší iniciativě založené na partnerství soukromého a veřejného sektoru, která se zaměřuje na vývoj alternativ ke zkouškám kosmetických přípravků na zvířatech. Celkový vklad 50 milionů EUR je financován rovným dílem Evropskou komisí a kosmetickým průmyslem. Tato iniciativa poskytla dostatečný základ pro nastavení strategie a strategické spolupráce, která bude nezbytná pro vývoj dalších alternativních metod, např. pro posuzování systematické toxicity. Je známou skutečností, že poslední zemí, která vyžaduje povinné zkoušky na zvířatech u všech kosmetických přípravků dovážených do země, je Čína. My jsme se však aktivně zapojili do dialogu s čínskými úřady a regulátory, také prostřednictvím našeho členství v Čínské asociaci výrobců vůní, aromat a kosmetických přípravků (CAFFCI). Díky tomu začala Čína v poslední době zkoumat možnosti, čím lze zkoušky na zvířatech zaměnit, a požádala o pomoc evropské vědce. Společným cílem všech těchto snah je náš záměr zkoušky na zvířatech zcela nahradit.