RIMMEL LONDON PROTI TESTOVÁNÍ NA ZVÍŘATECH

RIMMEL PROTI TESTOVÁNÍ NA ZVÍŘATECH

Rimmel netestuje výrobky na zvířatech a je pro ukončení testování na zvířatech v kosmetickém průmyslu. Rimmel neprodává výrobky v zemích, které vyžadují testování kosmetických výrobků na zvířatech. Více jak 25 let naše mateřská společnost Coty vyvíjí postupy, které jsou alternativou k testování na zvířatech. Například Coty využívá inovativních nástrojů prediktivního stanovení jako třeba testování in vitro, počítačových simulací in silico a systémů molekulárního modelování, které dosahují realistických testovacích podmínek. Zajištění bezpečnosti našich výrobků je samozřejmě naší prioritou. Každý výrobek Coty byl vyvinut, otestován, vyroben a zabalen v souladu se zákony, směrnicemi a nařízeními, které jsou platné v každé zemi, kde se výrobek prodává. Tato aktivita je založena na uznávaných alternativách k testování na zvířatech a její součástí je sdílení informací s ostatními společnostmi a odvětvími. Některé státní úřady a agentury stále vyžadují testování určitých produktů na zvířatech dle jejich místních právních a regulačních požadavků.