PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ “Make-up průvodce”

1. ÚVOD Děkujeme za váš zájem o aplikaci . Před použitím Make-up průvodce, který je provozován společností Coty Inc. se sídlem 350 Fifth Avenue, 17th Floor New York, NY 10118 (dále jen “Coty”) si prosím pozorně přečtěte podmínky používání (dále jen “Podmínky”). Používáním Make-up průvodce vyjadřujete souhlas s těmito Podmínkami a jste jimi vázáni. Pokud s Podmínkami nesouhlasíte, nepoužívejte Make-up průvodce. 2. FUNKČNOST MAKE-UP PRŮVODCE Make-up průvodce je kosmeticko-technologický nástroj, který pro vás díky vyplnění dotazníku najde doporučený make-up a další produkty (dále jen “Doporučené produkty”). Doporučení poskytnutá Make-up průvodcem v žádném případě nenahrazují kvalifikované profesionální poradenství, lékařskou diagnostiku, konzultaci či léčbu, ani váš osobní test přímo na vaší pokožce. Pokud se budete chtít zúčastnit tohoto Zážitku, budete potřebovat zařízení vybavené fotoaparátem a/nebo čtečkou QR kódů. Pro přístup do Make-up průvodce naskenujte QR kód na prodejně a ten vás odvede na webové stránky Make-up průvodce nebo rovnou navštivte naše produktové webové stránky, kde průvodce najdete. Make-up průvodce poskytuje návrh nejbližšího možného odstínu a/nebo finiše podle vámi vytvořeného popisu vaší pleti a vašich očekávání, nicméně nemusí nutně zaručit, že výsledek bude v reálu uspokojivý, protože to mimo jiné závisí i na relevantnosti vámi poskytnutých informací při vyplňování dotazníku. Doporučené produkty nebudou nabízeny přes Make-up průvodce ke koupi. Nemáte žádnou povinnost doporučené produkty zakoupit. Coty negarantuje dostupnost doporučených produktů u maloobchodních prodejců. 3. CENY Ceny doporučených a dalších kosmetických produktů jsou pouze orientační a mohou se měnit, a to podle maloobchodníka. Společnost Coty odmítá veškerou odpovědnost za jakoukoli nesprávnost/nepřesnost cen. Veškeré reklamace týkající se cen, na které bude společnost Coty upozorněna, budou předány danému maloobchodnímu prodejci. 4. OCHRANA DAT Make-up průvodce můžete použít, aniž byste poskytli společnosti Coty jakékoli osobní údaje. Pokud se přihlásíte k odběru newsletteru, bude společnost Coty shromažďovat vaše osobní data v souladu s našimi Privacy Policy. 5. ZMĚNY TĚCHTO PODMÍNEK Společnost Coty si dle platných zákonů vyhrazuje právo kdykoli bez upozornění upravovat či aktualizovat stávající podmínky používání. Pokud budete nadále po uveřejnění těchto nových podmínek používání Make-up průvodce používat, vyslovujete automaticky souhlas s těmito novými podmínkami. Pokud některá z těchto podmínek bude brána za neplatnou či z jakéhokoli důvodu nevymahatelnou, bude tato podmínka brána za oddělitelnou a nebude mít vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoli zbývajících podmínek. Pokud nebudete chtít přijmout podmínky používání či revidované podmínky používání, nesmíte používat Make-up průvodce. 6. DUCHOVNÍ VLASTNICTVÍ Společnost Coty vlastní nebo má licenci na všechna duchovní práva na Make-up průvodce a informace v něm uveřejněné (dále jen “Obsah”). Nezískáváte žádná práva jakéhokoli druhu na Make-up průvodce, ani jeho obsah, pouze omezená práva na používání Make-up průvodce v souladu s podmínkami používání. Jinak, než je uvedeno v této části, nesmíte kopírovat, reprodukovat, překompilovat, dekompilovat, rozebírat, zpětně analyzovat, distribuovat, publikovat, zobrazovat, předvádět, upravovat, nahrávat za účelem úpravy, přenášet či jakýmkoli jiným způsobem využívat jakoukoli část Make-up průvodce či jeho obsahu. V souvislosti s používáním Make-up průvodce uděluje společnost Coty bezplatnou, neexkluzivní převoditelnou, sublicencovanou a neodvolatelnou licenci k použití vaší fotografie pro účely zajištění Zážitku a případně ji dále reprodukovat ve formě vám zaslané fotografie. Prohlašujete a zaručujete, že nebudete tuto fotografii přímo ani nepřímo komerčně využívat. 7. PŘÍSTUP A ZMĚNY V MAKE-UP PRŮVODCI Make-up průvodce je přístupný bez poplatků, přičemž k jeho použití je třeba mít internetové připojení a počítač, telefon či tablet. Společnost Coty nezaručuje, že Make-up průvodce bude vždy dostupný/nepřerušený. Společnost Coty nebude za takovouto nedostupnost nebo přerušení odpovědná. Společnost Coty může kdykoliv bez upozornění zrušit, vypnout nebo změnit jakoukoliv část Make-up průvodce nebo jeho obsahu. Společnost Coty není povinna zajistit, že Make-up průvodce je kompatibilní s vaším počítačem, tabletem nebo telefonem. Tato povinnost zajistit si přístup k Make-up průvodci spadá na vás. Stejně tak jste povinni zajistit, že každý, kdo Make-up průvodce použije z vašeho internetového připojení, bude srozuměn s podmínkami použití. 8. ZÁRUKA A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI Make-up průvodce je společností Coty poskytován takový, jaký je a tak, jak je dostupný. Společnost Coty neposkytuje žádná vyjádření ani záruku jakéhokoliv druhu, výslovné ani předpokládané v souvislosti s užíváním Make-up průvodce nebo jeho obsahu. Výslovně souhlasíte, že používáte Make-up průvodce na vlastní nebezpečí. Společnost Coty se do plné míry dovolené aplikovatelným právem zříká všech záruk, výslovných či předpokládaných, a to včetně (ale nejen) implikované záruky prodejnosti a vhodnosti ke konkrétním účelům. Společnost Coty nezaručuje, že Make-up průvodce, jeho servery či e-maily odeslané z Coty nebo jménem Coty jsou bez počítačových virů, červů, logických bomb, “trojských koní” nebo jakýchkoliv jiných škodlivých komponentů (dale jen “Viry”). Společnost Coty nebude zodpovědná za jakékoliv škody vzniklé kvůli použití Make-up průvodce, a to včetně (ale nejen) přímých, nepřímých nebo následných škod. Některé zákony nedovolují omezení předpokládaných záruk nebo vyloučení či omezení některých škod. Pokud se tato práva vztahují na vás, některé z výše zmíněných vyloučení odpovědnosti, varování nebo omezení se na vás nemusí vztahovat, a tak můžete mít dodatečná práva. 9. ODŠKODNĚNÍ Budete povinni zaplatit odškodnení a bránit Společnost Coty, její mateřskou i dceřinné společnosti, taktéž společníky a jejich ředitele, zaměstnance, zástupce, jednatele, udělovatele a poskytovatele (dále jen “Strana Coty”), kteří budou zproštěni veškerých pokut, trestů, odpovědnosti, ztrát nebo jiných škod (včetně poplatků za právníky a experty) způsobených Stranou Coty v případě, že jakýmkoli tvrzením předchází: i. vaše užití Make-up průvodce; ii. vaše porušení Podmínek; iii. podvod z vaší strany nebo vědomý prohřešek či nedbalost Strana Coty bude obhajovat jakékoliv tvrzení, na které se toto odškodnění může vztahovat a v žádném případě nesmíte řešit tato tvrzení bez předešlého písemného schválení Stranou Coty. 10. VIRY Nesmíte používat Make-up průvodce jako prostředek k rozesílání virů. Nesmíte se pokoušet získat neautorizovaný přístup k Make-up průvodci, serveru, na kterém je umístěn nebo jakémukoliv serveru, počítači či databázi spojených s Make-up průvodcem. V případě porušení tohoto zákazu bude vaše právo na užívání Make-up průvodce okamžitě suspendováno. 11. PLNÉ ZNĚNÍ SMLOUVY A PRÁVNÍ SYSTÉM Tyto Podmínky, včetně zásad ochrany osobních údajů společnosti Coty najdete na adrese https://privacy.coty.com/cz_cz/ a jakékoliv další podmínky, které můžete ve spojení s užíváním Make-up průvodce se společností Coty potvrzovat, dohromady tvoří dohodu mezi vámi a společností Coty. V nejvyšším možném rozsahu povoleného právem bude jakýkoliv spor mezi vámi a společností Coty plynoucí z užití Make-up průvodce řešen americkým právem. V plném rozsahu povoleného právem výslovně souhlasíte, že jakékoliv jednání vztahující se k vašemu užívání Make-up průvodce, bude ustanoveno před soudy v City of New York, USA. 12. KONTAKTUJTE NÁS Pokud máte dotazy nebo komentáře ve spojitosti s těmito Podmínkami, můžete nás kontaktovat vyplněním formuláře Kontaktujte nás a výběrem jazyka v pravém horním rohu formuláře.