Rimmel's Statement on Animal Testing

Animal Testing

Bij Coty testen we onze producten niet op dieren en willen we een einde maken aan dierproeven in onze hele sector. Al onze producten zijn veilig en zijn ontwikkeld, geproduceerd en verpakt in overeenstemming met de wetten, voorschriften en richtlijnen die gelden in elk land waar ze worden verkocht. Coty’s experts in menselijke veiligheid controleren onze ingrediënten (evenals de eindproducten) door de beste wetenschap toe te passen, gebaseerd op het gebruik van erkende alternatieven voor dierproeven, bestaande veiligheidsgegevens en, in toenemende mate, de uitwisseling van dergelijke gegevens met andere partijen en sectoren. Sommige overheden of instanties stipuleren het testen van eindproducten op dieren in overeenstemming met lokale wettelijke en regelgevende vereisten. Een voorbeeld daarvan is China, waar we betrokken blijven bij de dialoog met de Chinese autoriteiten, onder meer door ons actieve lidmaatschap van sectorgroepen, om alternatieven te vinden voor hun gebruik van dierproeven.