Testowanie na zwierzętach

Oświadczenie Coty dotyczące testowania produktów na zwierzętach

W firmie Coty nie testujemy naszych produktów na zwierzętach i chcemy zaniechania testów prowadzonych na zwierzętach w naszej branży. Wszystkie nasze produkty są bezpieczne, a ponadto zostały opracowane, wyprodukowane i zapakowane w sposób zgodny z wytycznymi i przepisami obowiązującymi w każdym kraju, w którym są sprzedawane. Eksperci firmy Coty ds. bezpieczeństwa człowieka oceniają nasze składniki oraz gotowe produkty z wykorzystaniem najnowszych metod naukowych i uznanych rozwiązań innych niż testowanie na zwierzętach. Ponadto opierają się na dotychczasowych danych na temat bezpieczeństwa i – coraz częściej – dzielą się takimi danymi z innymi firmami i branżami. Niektóre rządy i organy rządowe uznają testowanie gotowych produktów na zwierzętach za zgodne z lokalnymi wymogami prawnymi i regulacyjnymi. Przykładem są Chiny, gdzie uczestniczymy w stałym dialogu z chińskimi władzami, między innymi poprzez aktywny udział w grupach branżowych, aby znaleźć alternatywy względem wykorzystywanego w tym kraju testowania na zwierzętach.